Hamm HD 10C VV

Ano 2016
Horas 1172
Peso Kg 1540
Preço sem IVA 14750 €
detalhe

Caterpillar CB-224E

Ano 2006
Horas 784
Peso Kg 2630
Preço sem IVA 11500 €
detalhe